LEAGUES
Russia

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod stats

GoalsAleksey Kozlov
Nizhny Novgorod
4
Nikolay Kalinskiy
Nizhny Novgorod
3
Igor Gorbunov
Nizhny Novgorod
2
See All