Chuyển nhượng

Como - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

ComoComoÝ

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Serie B

Coppa Italia Serie C