Na Uy (W) - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

Na Uy (W)Na Uy (W)

Chiến lợi phẩm

UEFA Women's EURO

FIFA Women's World Cup

Four Nations Tournament

Olympics Women

Algarve Cup