Na Uy (W) - đội Na Uy (W) - huấn luyện viên, chấn thương và vị trí

Na Uy (W)Na Uy (W)

HLV

Gemma Grainger
nước Anh