အပြောင်းအရွှေ့

Carbonia vs Cagliari (2023-10-12T14:00:00.000Z)

Club Friendlies
၁ - ၄ပွဲပြီး

Carbonia vs Cagliari (2023-10-12T14:00:00.000Z)

၁ - ၄ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Carbonia ဟာမိနစ်စာချင်းအနေနဲ့ Cagliariနဲ့ Thu, Oct 12, 2023, 14:00 UTCတွင်ပြန်ကန်၍ တစ်ပြောင်းကြိုးစာမျက်နှာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။