အပြောင်းအရွှေ့

Udinese vs Cagliari (2024-10-27T17:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၉
  • Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
၁၇:၀၀

၂၇ အောက်

Udinese vs Cagliari (2024-10-27T17:00:00.000Z)

၁၇:၀၀

၂၇ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Oct 27, 2024, 17:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် Bluenergy Stadium - Stadio Friuli မှာ Udinese ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 9 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။