အပြောင်းအရွှေ့

Empoli vs Torino (2024-04-06T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၁
  • Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
  • Davide Massa
  • ၈,၃၇၄
၃ - ၂ပွဲပြီး

Empoli vs Torino (2024-04-06T18:45:00.000Z)

၃ - ၂ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Apr 6, 2024, 18:45 UTC တွင် Torino နှင့် Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena မှာ Empoli ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 31 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Empoli ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ 7 အများဆုံး။