အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Monza (2024-03-30T14:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၀
 • Stadio Olimpico Grande Torino
 • Gianluca Aureliano
 • ၂၄,၂၈၆
၁ - ၀
ပွဲပြီး

  Torino vs Monza (2024-03-30T14:00:00.000Z)

  ၁ - ၀
  ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Sat, Mar 30, 2024, 14:00 UTC တွင် Monza နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 30 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ Monza ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ 2 အများဆုံး။