အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Salernitana (2024-02-04T11:30:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၃
  • Stadio Olimpico Grande Torino
  • Daniele Chiffi
  • ၂၄,၄၆၁
၀ - ၀ပွဲပြီး

Torino vs Salernitana (2024-02-04T11:30:00.000Z)

၀ - ၀ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Feb 4, 2024, 11:30 UTC တွင် Salernitana နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 23 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ Salernitana ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ 2 အများဆုံး။