အပြောင်းအရွှေ့

Udinese vs Torino (2024-03-16T14:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၉
 • Bluenergy Stadium
 • Andrea Colombo
 • ၂၁,၂၂၃
၀ - ၂ပွဲပြီး

  Udinese vs Torino (2024-03-16T14:00:00.000Z)

  ၀ - ၂ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Sat, Mar 16, 2024, 14:00 UTC တွင် Torino နှင့် Bluenergy Stadium မှာ Udinese ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 29 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Udinese ရောင်းရန်အဖြစ် 6 အများဆုံး။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 12 အများဆုံး။ 5 အများဆုံး။