အပြောင်းအရွှေ့

Southampton vs Everton (2024-11-02T15:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၁၀
  • St. Mary's Stadium
၁၅:၀၀

၂ နို

Southampton vs Everton (2024-11-02T15:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Nov 2, 2024, 15:00 UTC တွင် Everton နှင့် St. Mary's Stadium မှာ Southampton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 10 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။