အပြောင်းအရွှေ့

Reims vs Torino (2023-08-06T15:00:00.000Z)

Club Friendlies
  • Stade Auguste-Delaune II
၂ - ၁ပွဲပြီး

Reims vs Torino (2023-08-06T15:00:00.000Z)

၂ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Aug 6, 2023, 15:00 UTC တွင် Torino နှင့် Stade Auguste-Delaune II မှာ Reims ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။