အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs FeralpiSalo (2023-08-14T19:15:00.000Z)

Coppa Italia ၆၄ သင်း အဆင့်
  • Stadio Olimpico Grande Torino
  • Paride Tremolada
၂ - ၁ပွဲပြီး

Torino vs FeralpiSalo (2023-08-14T19:15:00.000Z)

၂ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Mon, Aug 14, 2023, 19:15 UTC တွင် FeralpiSalo နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Coppa Italia ရောက်ရှိသော Round 1 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ FeralpiSalo ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ 0 အများဆုံး။