အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Wolverhampton Wanderers (2024-12-03T19:45:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၁၄
  • Goodison Park
၁၉:၄၅

၃ ဒီ

Everton vs Wolverhampton Wanderers (2024-12-03T19:45:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Tue, Dec 3, 2024, 19:45 UTC တွင် Wolverhampton Wanderers နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 14 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။