အပြောင်းအရွှေ့

Juventus vs Cagliari (2024-10-06T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၇
  • Allianz Stadium
၁၆:၀၀

၆ အောက်

Juventus vs Cagliari (2024-10-06T16:00:00.000Z)

၁၆:၀၀

၆ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Oct 6, 2024, 16:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် Allianz Stadium မှာ Juventus ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 7 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။