အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs AFC Bournemouth (2024-08-31T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၃
  • Goodison Park
၁၄:၀၀

၃၁ ဩ

Everton vs AFC Bournemouth (2024-08-31T14:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 31, 2024, 14:00 UTC တွင် AFC Bournemouth နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 3 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 7 အများဆုံး။ AFC Bournemouth ရောင်းရန်အဖြစ် 7 အများဆုံး။ 2 အများဆုံး။