အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Salernitana (2024-03-09T14:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၈
  • Unipol Domus
  • Francesco Fourneau
  • ၁၆,၁၁၈
၄ - ၂ပွဲပြီး

Cagliari vs Salernitana (2024-03-09T14:00:00.000Z)

၄ - ၂ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Mar 9, 2024, 14:00 UTC တွင် Salernitana နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 28 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ Salernitana ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ 3 အများဆုံး။