အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Frosinone (2024-04-21T13:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၃
  • Stadio Olimpico Grande Torino
  • Antonio Rapuano
  • ၂၃,၇၂၈
၀ - ၀ပွဲပြီး

Torino vs Frosinone (2024-04-21T13:00:00.000Z)

၀ - ၀ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Apr 21, 2024, 13:00 UTC တွင် Frosinone နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 33 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ Frosinone ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ 1 အများဆုံး။