အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs SSC Napoli (2024-12-01T17:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၁၄
  • Stadio Olimpico Grande Torino
၁၇:၀၀

၁ ဒီ

Torino vs SSC Napoli (2024-12-01T17:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Dec 1, 2024, 17:00 UTC တွင် SSC Napoli နှင့် Stadio Olimpico Grande Torino မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 14 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။