အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Hellas Verona (2024-04-01T13:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၀
  • Unipol Domus
  • Daniele Doveri
  • ၁၆,၂၈၅
၁ - ၁ပွဲပြီး

Cagliari vs Hellas Verona (2024-04-01T13:00:00.000Z)

၁ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Mon, Apr 1, 2024, 13:00 UTC တွင် Hellas Verona နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 30 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ Hellas Verona ရောင်းရန်အဖြစ် 8 အများဆုံး။ 3 အများဆုံး။