အပြောင်းအရွှေ့

Monza vs Cagliari (2024-03-16T14:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၂၉
 • U-Power Stadium
 • Matteo Marcenaro
 • ၁၄,၁၄၅
၁ - ၀ပွဲပြီး

  Monza vs Cagliari (2024-03-16T14:00:00.000Z)

  ၁ - ၀ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Sat, Mar 16, 2024, 14:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် U-Power Stadium မှာ Monza ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 29 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Monza ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ 1 အများဆုံး။