အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Newcastle United (2024-10-05T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၇
  • Goodison Park
၁၄:၀၀

၅ အောက်

Everton vs Newcastle United (2024-10-05T14:00:00.000Z)

၁၄:၀၀

၅ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Oct 5, 2024, 14:00 UTC တွင် Newcastle United နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 7 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။