အပြောင်းအရွှေ့

Genoa vs Cagliari (2024-04-29T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၄
 • Stadio Comunale Luigi Ferraris
 • Federico Dionisi
 • ၁၇,၂၅၇
၃ - ၀ပွဲပြီး

  Genoa vs Cagliari (2024-04-29T18:45:00.000Z)

  ၃ - ၀ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Mon, Apr 29, 2024, 18:45 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Comunale Luigi Ferraris မှာ Genoa ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 34 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Genoa ရောင်းရန်အဖြစ် 12 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 9 အများဆုံး။ 4 အများဆုံး။