အပြောင်းအရွှေ့

Everton - နောက်ဆုံးအားကွားဂိမ်းများ၊ ရောက်ရှိနဲ့မောင်းဖြားမည့်ကိုယ်ရေး

EvertonEvertonအင်္ဂလန်နိုင်ငံ
လာမည့် ပွဲစဉ်များ
ဩ ၁၇၊ စနေ
Everton
၁၄:၀၀
Brighton
ဩ ၂၄၊ စနေ
Tottenham
၁၄:၀၀
Everton
ဩ ၃၁၊ စနေ
Everton
၁၄:၀၀
Bournemouth
စက် ၁၄၊ စနေ
Aston Villa
၁၄:၀၀
Everton
စက် ၂၁၊ စနေ
Leicester
၁၄:၀၀
Everton
စက် ၂၈၊ စနေ
Everton
၁၄:၀၀
Crystal Palace
အောက် ၅၊ စနေ
Everton
၁၄:၀၀
Newcastle
အောက် ၁၉၊ စနေ
Ipswich
၁၄:၀၀
Everton
အောက် ၂၆၊ စနေ
Everton
၁၄:၀၀
Fulham
နို ၂၊ စနေ
Southampton
၁၅:၀၀
Everton
နို ၉၊ စနေ
West Ham
၁၅:၀၀
Everton
နို ၂၃၊ စနေ
Everton
၁၅:၀၀
Brentford
နို ၃၀၊ စနေ
Man United
၁၅:၀၀
Everton
ဒီ ၃၊ အင်္ဂါ
Everton
၁၉:၄၅
Wolves
ဒီ ၇၊ စနေ
Everton
၁၅:၀၀
Liverpool
ဒီ ၁၄၊ စနေ
Arsenal
၁၅:၀၀
Everton
ဒီ ၂၁၊ စနေ
Everton
၁၅:၀၀
Chelsea
ဒီ ၂၆၊ ကြာသပတေး
Man City
၁၅:၀၀
Everton
ဒီ ၂၉၊ တနင်္ဂနွေ
Everton
၁၅:၀၀
Nottm Forest
၂၀၂၅၊ ဇန် ၄
Bournemouth
၁၅:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ ဇန် ၁၄
Everton
၁၉:၄၅
Aston Villa
၂၀၂၅၊ ဇန် ၁၈
Everton
၁၅:၀၀
Tottenham
၂၀၂၅၊ ဇန် ၂၅
Brighton
၁၅:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ ဖေ ၁
Everton
၁၅:၀၀
Leicester
၂၀၂၅၊ ဖေ ၁၅
Crystal Palace
၁၅:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ ဖေ ၂၂
Everton
၁၅:၀၀
Man United
၂၀၂၅၊ ဖေ ၂၅
Brentford
၁၉:၄၅
Everton
၂၀၂၅၊ မတ် ၈
Wolves
၁၅:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ မတ် ၁၅
Everton
၁၅:၀၀
West Ham
၂၀၂၅၊ ဧ ၂
Liverpool
၁၉:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ ဧ ၅
Everton
၁၄:၀၀
Arsenal
၂၀၂၅၊ ဧ ၁၂
Nottm Forest
၁၄:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ ဧ ၁၉
Everton
၁၄:၀၀
Man City
၂၀၂၅၊ ဧ ၂၆
Chelsea
၁၄:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ မေ ၃
Everton
၁၄:၀၀
Ipswich
၂၀၂၅၊ မေ ၁၀
Fulham
၁၄:၀၀
Everton
၂၀၂၅၊ မေ ၁၈
Everton
၁၄:၀၀
Southampton
၂၀၂၅၊ မေ ၂၅
Newcastle
၁၅:၀၀
Everton
ပွဲစဉ်ဇယား
ဩ ၁၇၊ စနေ
Premier League
Everton
၁၄:၀၀
Brighton
ဩ ၂၄၊ စနေ
Premier League
Tottenham
၁၄:၀၀
Everton
ဩ ၃၁၊ စနေ
Premier League
Everton
၁၄:၀၀
Bournemouth
စက် ၁၄၊ စနေ
Premier League
Aston Villa
၁၄:၀၀
Everton
စက် ၂၁၊ စနေ
Premier League
Leicester
၁၄:၀၀
Everton
စက် ၂၈၊ စနေ
Premier League
Everton
၁၄:၀၀
Crystal Palace
အောက် ၅၊ စနေ
Premier League
Everton
၁၄:၀၀
Newcastle
အောက် ၁၉၊ စနေ
Premier League
Ipswich
၁၄:၀၀
Everton
အောက် ၂၆၊ စနေ
Premier League
Everton
၁၄:၀၀
Fulham
နို ၂၊ စနေ
Premier League
Southampton
၁၅:၀၀
Everton

နောက် ပွဲစဉ်

Premier League
Everton
၁၄:၀၀
၁၇ ဩ
Brighton